Meaty Trio Scramble

Meaty Trio Scramble

15.00

eggs, bacon, smoked pork, country sausage, cheese, tomato, tots, jalapeno sour cream, artisan toast